MITSUBISHI

-MITSUBISHI-
PART NO.MODELCODEYEAR
MI01-01-A1Colt88~91
MI01-02-A1ColtZ3002~12
MI01-03-A1Colt Plus07~12
MI01-04-A1Colt Plus13~
MI02-05-A1Lancer(Mirage)87~91
MI02-06-A1Lancer(Mirage)91~95
MI02-06-B1Lancer Libero92~02
MI02-07-A1Lancer(Mirage)95~00
MI02-08-A1Lancer VirageCS2A–CS9W00~07
MI02-09-A1Lancer (Fortis)CY2A–CZ4A07~
MI02-10-A1Grand Lancer17~
MI03-01-A1Lancer Evolution ICD9A92~94
MI03-02-A1Lancer Evolution IICE9A94~95
MI03-03-A1Lancer Evolution IIICE9A95~96
MI03-04-A1Lancer Evolution IVCN9A96~98
MI03-05-A1Lancer Evolution VCP9A98~99
MI03-06-A1Lancer Evolution VICP9A99~01
MI03-07-A1Lancer Evolution VIICT9A01~03
MI03-08-A1Lancer Evolution VIIICT9A03~05
MI03-09-A1Lancer Evolution IXCT9A05~07
MI03-10-A1Lancer Evolution XCZ4A07~
MI04-06-A1Galant VR-4E39A87~93
MI04-08-A1GalantEA/EC96~06
MI04-08-B1Galant VR-4EC5A/EC5W96~03
MI04-09-A1Galant GrunderPS04~12
MI05-01-A1Eclipse1G89~94
MI05-01-B1Eclipse (4WD)1G89~94
MI05-02-A1Eclipse2G94~99
MI05-03-A1Eclipse3G99~05
MI05-04-A1Eclipse4G05~11
MI06-01-A1Eclipse Cross(4WD)17~
MI07-01-A1OutlanderCU/ZE/ZF03~06
MI07-02-A1OutlanderCW/ZG/ZH06~12
MI07-03-A1OutlanderGF/GG/ZJ/ZK12~
MI08-01-A1Savrin01~14
MI09-01-A1FTO94~00
MI10-01-A1GTO 2WDZ15A90~00
MI10-01-B1GTO 4WDZ16A90~00
MI11-02-A1Veryca(菱利)03~
MI12-01-A1Zinger05~